You are here

Ishodi učenja specijalističkog diplomskog stručnog studija Poduzetništvo

 • Preporučiti rješenja u cilju unaprjeđenja poslovanja analizom poslovnih pokazatelja i izvještaja.
 • Kritički prosuđivati poslovne odluke s aspekta etičkog i društveno odgovornog poslovanja.
 • Primijeniti menadžerske i marketinške alate u upravljanju poslovnim procesima.
 • Predložiti moguće odgovore na promjene u poslovnom okruženju.
 • Pratiti i analizirati tržišne potrebe i trendove te predložiti odgovarajući poslovni model.
 • Primijeniti metodologiju planiranja i kontrole provedbe različitih planova.
 • Prepoznati oblike organizacijske kulture i predložiti promjene radi unaprjeđenja.
 • Predložiti načine upravljanja ljudskim i ostalim poslovnim resursima.
 • Primijeniti metodologiju stručnog i znanstveno-istraživačkog rada u različitim poslovnim situacijama.
 • Primijeniti prodajne i pregovaračke strategije i taktike radi unaprjeđenja poslovnih procesa.
 • Prepoznati nedostatke i predlagati unaprjeđenja funkcioniranja timova.
 • Izabrati odgovarajući pristup komuniciranju poslovnih sadržaja i motiviranju suradnika u svrhu postizanja ciljeva.
 • Predložiti odgovarajuće načine financiranja i upravljanja financijama u skladu s poslovnim potrebama.
 • Prepoznati i vrednovati različite poslovne rizike te predložiti načine upravljanja rizicima.
 • Analizirati i osmisliti unaprjeđenja poslovnih procedura i procesa.