You are here

Ishodi učenja specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima

Usmjerenje: programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima

 

 • Primijeniti metode projektiranja informacijskih i komunikacijskih sustava.
 • Primijeniti CASE alat u razvoju poslovnih informacijskih sustava.
 • Primijeniti načela programskog inženjerstva u razvoju informacijskih sustava.
 • Primijeniti standarde kvalitete u proces razvoja poslovnog informacijskog sustava.
 • Primijeniti standarde i metode kontrole i revizije poslovnog informacijskog sustava.
 • Primijeniti odgovarajuće alate u implementaciji informacijskih i komunikacijskih sustava.
 • Primijeniti metode i tehnike za kreiranje i upravljanje bazama podataka.
 • Primijeniti metode i tehnike za upravljanje sigurnošću i zaštitom podataka u informacijskim i komunikacijskim sustavima.
 • Izraditi model i provesti simulaciju u poslovnim sustavima.
 • Obrazložiti temeljne koncepte računalno upravljanih složenih, procesnih i proizvodnih sustava.
 • Projektirati i implementirati distribuirani poslovni informacijski sustav.
 • Koristiti modularno programsko inženjerstvo u implementaciji poslovnih informacijskih sustava.
 • Analizirati sigurnosne prijetnje kod uporabe web-aplikacija i servisa te definirati i implementirati prikladne protumjere.
 • Organizirati i voditi timski rad u području poslovnih informacijskih sustava.
 • Analizirati i preporučiti upotrebu informatičkih alata u okviru poslovne organizacije.
 • Procijeniti mjesto i ulogu IKT-a u kontekstu organizacije, menadžmenta i poslovnih procesa.
 • Prezentirati razvojna i programska rješenja u okviru poslovne organizacije.

 

Usmjerenje: poslovni informacijski sustavi

 
 • Primijeniti metode projektiranja informacijskih i komunikacijskih sustava.
 • Primijeniti CASE alat u razvoju poslovnih informacijskih sustava.
 • Primijeniti načela programskog inženjerstva u razvoju informacijskih sustava.
 • Primijeniti standarde kvalitete u proces razvoja poslovnog informacijskog sustava.
 • Primijeniti standarde i metode kontrole i revizije poslovnog informacijskog sustava.
 • Primijeniti odgovarajuće alate u implementaciji informacijskih i komunikacijskih sustava.
 • Primijeniti metode i tehnike za kreiranje i upravljanje bazama podataka.
 • Primijeniti metode i tehnike za upravljanje sigurnošću i zaštitom podataka u informacijskim i komunikacijskim sustavima.
 • Izraditi model i provesti simulaciju u poslovnim sustavima.
 • Obrazložiti temeljne koncepte računalno upravljanih složenih, procesnih i proizvodnih sustava.
 • Primijeniti metode strateškog planiranja razvoja informacijskih i komunikacijskih sustava.
 • Analizirati i implementirati internetske tehnologije i e-poslovanje u poslovni informacijski sustav.
 • Primijeniti prikladne ergonomske mjere u području uporabe računala na radnom mjestu.
 • Organizirati i voditi timski rad u području poslovnih informacijskih sustava.
 • Analizirati i preporučiti upotrebu informatičkih alata u okviru poslovne organizacije.
 • Procijeniti mjesto i ulogu IKT-a u kontekstu organizacije, menadžmenta i poslovnih procesa.
 • Prezentirati IKT-rješenja u poslovnoj organizaciji.