You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

 

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom c):

 

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                 Izabrani kandidat

     29. svibnja 2019.                                    54/2019                      Mladen Marinac, mag. educ.

                                                                                                                         philol. ang. et hist.

Datum objave: 
13.11.2019.