You are here

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2021./2022. u statusu izvanrednog studenta za kandidate koji su maturirali prije 2010. godine

VELEUČILIŠTE U RIJECI
KLASA:   602-01/21-01/21
URBROJ: 2170-57-02-21-3/ML
Rijeka, 19. travnja 2021.

 

 Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 97. Statuta Veleučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2015. godine, KLASA: 003-05/15-01/07, URBROJ: 2170-57-01-15-4 (Potpuni tekst od 31. listopada 2017. godine) te Odluke o upisu u akademsku godinu 2021./2022. od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 003-08/21-04/01, URBROJ: 2170-57-01-21-3/ĐPK, Veleučilište u Rijeci objavljuje 

 

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih  studija
Veleučilišta u Rijeci  u  akademskoj godini 2021./2022.
u statusu izvanrednog studenta
​​​​​​​za kandidate koji su maturirali prije 2010. godine

 

 1. BROJ MJESTA ZA UPIS

Red. br.

Naziv studija – mjesto izvođenja studija

Izvanredni studij

državljani RH/EU

1.

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet- Rijeka

10

2.

Preddiplomski stručni studij Željeznički promet- Rijeka

2

3.

Preddiplomski stručni studij Informatika -  Rijeka

20

4.

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo - Rijeka

15

5.

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo -  Pazin

5

6.

Preddiplomski stručni studij Vinarstvo - Poreč

5

7.

Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč

5

8.

Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka

10

9.

Preddiplomski stručni studij Telematika – Rijeka

10

10.

Preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam - Rijeka

5

 

Svi studijski programi se izvode na hrvatskom jeziku.

 1. OPĆI DIO

 

Pravo prijave u okviru kvote za hrvatske državljane imaju hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike

Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj te državljani država članica Europske unije.

 

 1. UVJETI UPISA

Za upis na trogodišnje preddiplomske stručne studije  mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

Osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu 2010. godine i kasnije prijavljuju se za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci putem Nacionalnog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) odnosno putem internetske stranice www.postani-student.hr

 

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za preddiplomske stručne studije u  I. razredbenom roku šalju se poštom preporučeno na adresu: Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka, od  5. srpnja 2021. do 9. srpnja 2021., a u  II. razredbenom roku (ukoliko ostane slobodnih mjesta)  od 30. kolovoza 2021. do 3. rujna 2021.

Kandidati državljani Republike Hrvatske uz prijavu trebaju priložiti:

 1. rodni list iz sustava e-Građani;
 2. domovnicu iz sustava e-Građani;
 3. svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole ;
 4. kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba,  koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi)
 5. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB (kandidata) - 160;

 

Kandidati državljani zemalja EU uz prijavu trebaju priložiti:

 1. rodni list
 2. dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ovjerena kod javnog bilježnika);
 3. inozemnu obrazovnu kvalifikaciju o završenom srednjem obrazovanju i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi);
 4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB (kandidata) - 160;

Uz dokumente izdane na stranom jeziku kandidat je dužan dostaviti prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

 

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzima na mrežnim stranicama Veleučilišta u Rijeci (Obrazac prijave). Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).

Sve informacije o prijavama za sve studijske programe možete dobiti u Odjeljku - Studentska referada, Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 ili u studijskom centru u Poreču  za studije koji se izvode u Poreču,  C. Huguesa 6, tel. 052/451-950.

 1. PROVEDBA UPISA

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa na odabrani studijski program upisuju se prema rang listama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Veleučilišta u Rijeci www.veleri.hr .

Način i vrijeme provedbe upisa će biti naknadno objavljeni uz rang liste kandidata.

Svi kandidati trebaju za upise pripremiti sljedeće dokumente:

 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB (studenta) - 200;
 • dokaz o uplati školarine

Školarina za izvanredne studente za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija temeljem Odluke o modelu participacije studenata u troškovima studija na Veleučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 003-08/21-04/01, URBROJ:2170-57-01-21-47/ĐPK od 15. travnja 2021. godine, iznosi:

 

 • 6.320,00 kuna na studijima koji se izvode u Rijeci (za državljane RH/EU);
 • 7.000,00 kuna na dislociranim studijima u Poreču i Pazinu (za državljane RH/EU);

 

Školarina se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj OIB studenta uz naznaku „troškovi školarine“.

Popust za gotovinsko plaćanje (općom uplatnicom/Internet ili mobilnom bankarstvom) je 5 %, a mogućnost plaćanja na rate može se provjeriti na poveznici: Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate.

​​​​​​​Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.

Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

 1. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Odjeljku – Studentska referada na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr.