You are here

Završena akcija darovanja slikovnica i dječjih knjiga

Završena je naša akcija prikupljanja slikovnica i dječjih knjiga u povodu obilježavanja Međunarodnog dana darovanja knjiga, 50 godina bibliobusne službe Županijskog bibliobusa, pa i Dana Sv. Valentina. Hvala svima koji su sudjelovali! 60-tak slikovnica i dječjih knjiga spremni su za put do dječjih vrtića u Brodu na Kupi, Ravnoj Gori, Mrkoplju i Lokvama koje će dostaviti Županijski bibliobus u suradnji s Dječjim odjelom Stribor Gradske knjižnice Rijeka.