You are here

Održano predavanje mr. sc. Krešimira Viduke iz HAK-a na temu sigurnosti u cestovnom prometu

Zanimljivo interaktivno predavanje održao je mr. sc. Krešimir Viduka, voditelj Ureda sigurnosti cestovnog prometa u HAK-u, kojim su studentima obrazloženi teorijski aspekti i praktični primjeri o neophodnosti korištenja sigurnosnog pojasa u vožnji. Predavanju je nazočio velik broj studenata koji su aktivno sudjelovali u raspravi.
Neposredno prije predavanja instruktori su na simulatorima prevrtanja održali prezentaciju posljedica prometnih nesreća u kontroliranim uvjetima prilikom prevrtanja vozila. Simulaciji je pristupio veći broj studenata i dio nastavnika Veleučilišta.