You are here

Akcija darivanja krvi

Akcija darivanja krvi 28. ožujka 2018. Gradsko društvo Crvenog križa i Klub 25 organizirali su akciju darivanja krvi na Veleučilištu. Darivanju je pristupilo 40 osoba. Krv je dalo 36 njih od čega je 10 novih darivatelja. Hvala svima.