You are here

3. godina

3. godina studija – V. semestar, Usmjerenje: Sigurnost na radu u industriji

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
30 Građevinske mjere zaštite od požara 2 - 1 - 3 1
48 Upravljanje zaštitom na radu 1 - 1 - 3 1
32 Sigurnosni sustavi 2 - 1 - 5 1
33 Sigurnost u industriji 2 - 2 - 5 1
34 Sigurnost u procesnoj industriji 2 - 2 - 5 1
35 Sigurnost pri prijevozu opasnih tvari 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet 2 - 1 - 4 1
24 Upravljanje okolišem            
21 Civilna zaštita            
25 Osiguranje i reosiguranje            
36 Ekonomika zaštite            
38 Normizacija, akreditacija i certifikacija            
37 Ergonomija i sigurnost            
51 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 13 - 10 - 30 7

Napomena: Student upisuje jedan izborni kolegij od ponuđenih.

3. godina studija – V. semestar, Usmjerenje: Zaštita od požara

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
30 Građevinske mjere zaštite od požara 2 - 1 - 3 1
48 Upravljanje zaštitom na radu 1 - 1 - 3 1
32 Sigurnosni sustavi 2 - 1 - 5 1
39 Vatrogasna oprema 2 - 2 - 5 1
40 Ustroj i taktika vatrogastva 2 - 2 - 5 1
41 Protueksplozivna zaštita 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet 2 - 1 - 4 1
24 Upravljanje okolišem            
21 Civilna zaštita            
25 Osiguranje i reosiguranje            
36 Ekonomika zaštite            
38 Normizacija, akreditacija i certifikacija            
37 Ergonomija i sigurnost            
51 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 13 - 10 - 30 7

Napomena: Student upisuje jedan izborni kolegij od ponuđenih.

3. godina studija – V. semestar, Usmjerenje: Opća sigurnost

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
30 Građevinske mjere zaštite od požara 2 - 1 - 3 1
48 Upravljanje zaštitom na radu 1 - 1 - 3 1
32 Sigurnosni sustavi 2 - 1 - 5 1
45 Sigurnost u prometu roba i ljudi 2 - 2 - 5 1
46 Sigurnost i zaštita u hotelijerstvu i turizmu 2 - 2 - 5 1
47 Sigurnost u zdravstvu 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet 2 - 1 - 4 1
24 Upravljanje okolišem            
21 Civilna zaštita            
25 Osiguranje i reosiguranje            
36 Ekonomika zaštite            
38 Normizacija, akreditacija i certifikacija            
37 Ergonomija i sigurnost            
51 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 13 - 10 - 30 7

Napomena: Student upisuje jedan izborni kolegij od ponuđenih.

3. godina studija – VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
49 Semestralna stručna praksa - - - (x) 10 -
50 Završni rad - - (x) - 20 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

 

Završetkom stručnog studija sigurnosti na radustudenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka sigurnosti i zaštite

Kratica:        bacc. ing. sec.