You are here

1. godina

Usmjerenja: sigurnost na radu u industriji, zaštita od požara, sigurnost u građevinarstvu i šumarstvu, opća sigurnost

 

1. godina studija – I. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Matematika 4 - 5 - 8 1
2 Fizika za inženjere 3 - 2 - 6 1
3 Elektrotehnika 2 - 2 - 6 1
4 Kemija za inženjere 3 - 3 - 7 1
6 Strani jezik I (Engleski, Njemački) 1 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet - - (1) -    
  Ukupno u semestru 13 - 13 (14) - 30 5

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Kod upisa stranog jezika student bira između Engleskog i Njemačkog jezika.

1. godina studija – II. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
5 Osnove sigurnosti 2 - 1 - 3 1
9 Primjena računala 2 - 3 - 5 1
10 Ljudski čimbenici u sigurnosti 2 - 1 - 3 1
11 Sigurnost u primjeni električne energije 2 - 2 - 4 1
12 Teorija gorenja i gašenja 2 - 2 - 5 1
13 Osnove prava i zakonodavstvo sigurnosti 2 - 2 - 5 1
14 Strani jezik II (Engleski, Njemački) 1 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet - - (1) -    
15 Stručna praksa - ljetna - - - (x) 2 -
  Ukupno u semestru 13 - 12 (13) (x) 30 7