You are here

Konzultacije vezano uz sudjelovanje u ERASMUS+ programu

Konzultacije se redovito održavaju čevtrkom od 13 do 14 sati kod prodekanice za međunarodnu suradnju, kabinet 419.