You are here

ERASMUS+ Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (preostala sredstva projekta 2017-1-HR01-KA103-034968)

Veleučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost u svrhu studijskog boravka (preostala sredstva projekta 2017-1-HR01-KA103-034968), a moguće ju je ostvariti u periodu od 1. 9. 2018. do 31. 5. 2019.