You are here

Denis Lopac, predavač

Konzultacije
Kabinet: 
414
Telefon: 
353-744
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Stručni studij sigurnosti na radu - Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Stručni studij informatike - Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Stručni studij poduzetništva - Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Stručni studij prometa - Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Stručni studij prometa - Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Stručni studij telematika - Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Stručni studij telematika - Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Stručni studij poduzetništva - Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Poreč
Stručni studij vinarstva - Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Stručni studij vinarstva - Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Poreč, redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Stručni studij med. poljoprivrede - Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Asistent na kolegijima: