You are here

Poučavanje poslovnog engleskog jezika na Thomas More University Collegeu

U okviru programa  Erasmus+ za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu poučavanja na katoličkom Thomas More University Collegeu u Belgiji, u razdoblju od 13. do 17. ožujka 2017. godine boravila je Tamara Polić, prof. Osim održavanja nastave poslovnog engleskog jezika kao prvog stranog jezika na odjelu Business Management and Administration, sudjelovala je i na 13th International Thomas More Days, manifestaciji koja se svake godine održava na toj visokoškolskoj instituciji, gdje je dvjema skupinama studenata održala prezentaciju o Hrvatskoj i Veleučilištu u Rijeci te predavanje na temu Test Anxiety in English for Specific Purposes, na odjelu Teacher Training u Vorselaaru.

Na manifestaciji 13th International Thomas More Days sudjelovalo je ukupno 244 istaknutih visokoškolskih nastavnika iz 30 zemalja svijeta, koji su održali predavanja, prezentacije i radionice raznolikih tema, kao npr. prava djece, Europa u nastavi, kompetencije studenata u empirijskim istraživanjima, obrazovanje za održivu budućnost, metode i strategije poučavanja i još mnoge druge.

Domaćini su sudionicima omogućili posjete studentskim kampusima koji se nalaze na različitim lokacijama, kao što su Mechelen, Turnhout, Geel i Leuven, kao i  turističke razglede tih gradova pod stručnim vodstvom.

 

Nezaboravno i vrlo korisno iskustvo koje je omogućilo sklapanje poznanstava i prijateljstava s kolegama i znanstvenicima iz cijeloga svijeta, koja otvaraju vrata mogućoj budućoj suradnji, a sve zahvaljujući Uredu za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci.

 

Tamara Polić, viša predavačica