You are here

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Studiji

Ishodi učenja: 

Redovita nastava provodi se u fitness centru te kroz aktivnosti trčanja (cross country) u prirodi. Kroz satove vježbanja studenti stječu određena znanja o vrijednostima permanentnog tjelesnog vježbanja. Praktičnim radom stječu osnovne informacije o tjelesnoj kulturi koja utječe na zdravlje, radnu i obrambenu sposobnost. Navedeni sadržaji djeluju na razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te na konativne i kognitivne karakteristike organizma.