You are here

Uredništvo mrežnih stranica

Kontakt: urednistvo@veleri.hr

Članovi Uredništva mrežnih stranica:

Marica Lanča, dipl. oec.
dr. sc. Anita Stilin
dr. sc. Sandra Debeljak
Marina Rauker Koch, prof.
doc. dr. sc. Sanja Grakalić Plenković