You are here

2. godina

2. godina studija – III. semestar,
Usmjerenje: Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
13 Distribuirani sustavi 2 1 - - 4 1
14 Modularno programsko inženjerstvo 1 - 2 - 4 1
15 Sigurnost WEB aplikacija 2 - 1 - 4 1
* Izborni predmet I 1 1 2 - 6 1
* Izborni predmet II 1 1 2 - 6 1
* Izborni predmet III 1 1 2 - 6 1
  Ukupno u semestru 8 4 9 - 30 6

 

2. godina studija – III. semestar,
Usmjerenje: Poslovni informacijski sustavi

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
16 Planiranje informacijskih sustava 2 1 - - 4 1
17 Ergonomija i uporaba računala 1 - 2 - 4 1
18 Internet tehnologije i E - poslovanje 2 - 1 - 4 1
* Izborni predmet I 1 1 2 - 6 1
* Izborni predmet II 1 1 2 - 6 1
* Izborni predmet III 1 1 2 - 6 1
  Ukupno u semestru 8 4 9 - 30 6

 

* Student pojedinog usmjerenja upisuje tri izborna predmeta od sljedećih:

Broj progr. Kolegiji
19 Metodika stručnog i istraživačkog rada
20 Karakteristike korisnika
21 Pravni, socijalni i etički aspekti u informatici
22 Automatizacija uredskog poslovanja
23 Projektni menadžment
24 Informacijski sustav za potporu odlučivanju
27 Programiranje korisničkih sučelja

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
25 Specijalistička praksa - - - (x) 15 -
26 Specijalistički završni rad - - (x) - 15 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

 

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija informatike studenti stječu naziv:

Stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

odnosno

Stručna specijalistica poslovnih informacijskih sustava

Kratica:        struč. spec. inf.