You are here

Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda

 

Cilj programa je pružanje studentima potrebnih znanja za cjelovito samostalno vođenje poljoprivrednog gospodarstva u pedoklimatskim uvjetima Mediterana. Program uključuje svladavanje temeljnih znanja iz prirodnoznanstvenih i biotehničkih disciplina u prvom dijelu studija, dok u nastavku stječu specijalistička znanja iz primijenjenih disciplina biljne mediteranske poljoprivredne proiizvodnje uz osnovna ekonomska znanja za vođenje gospodarstva Stečeno znanje studentima osigurava snalaženje u različitim tehnološkim i poslovnim situacijama, te uspješno vođenje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, srednjeg i malog poduzetništva u uvjetima tržišne ekonomije i brzog razvoja tehnologije na području Mediterana.

Nakon zajedničke prve dvije godine studenti se u trećoj godini odlučuju za usmjerenje

1. Opća mediteranska poljoprivreda

2. Pčelarstvo

Studij Mediteranska poljoprivreda izvodi se u šest semestara i traje tri godine. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 

Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mediteraske poljoprivrede odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka mediteranske poljoprivrede

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Stručnjaci sa završenim stručnim studijem Vinarstvo ili Mediteranska poljoprivreda na Poljoprivrednom odjelu u Poreču Veleučilišta u Rijeci mogu se zapošljavati u:

  • malim mješovitim obiteljskim gospodarstvima
  • specijaliziranim obiteljskim gospodarstvima
  • poljoprivrednim udrugama i zadrugama
  • poljoprivrednoj inspekciji
  • poljoprivrednim savjetodavnim službama
  • raznim laboratorijima
  • pokusnim objektima znanstvenoistraživačkih institucija
  • kao voditelji praktične nastave u srednjim i visokim školama i fakultetima
  • poljoprivrednim apotekama i specijaliziranim trgovinama