You are here

Preddiplomski stručni studij Vinarstvo

Osnovni cilj ovog studija osposobljavanje je mladih ljudi za vođenje poljoprivrednog gospodarstva u cilju postizanja optimalnih ekonomskih učinaka uz istovremeno čuvanje svih prirodnih resursa. Studij pruža polaznicima teorijsko znanje kako bi oni mogli usvajati nove tehnologije i saznanja te ugrađivati moralna i etička načela u odnosu na kvalitetu svojih proizvoda, očuvanje okoliša i zaštitu prirodnog bogatstva koje ga okružuje. Praktičnim radom tijekom školovanja student ovladava tehnikom i tehnologijom proizvodnje, kao i načelima vođenja vinogradarsko-vinarske proizvodnje.

Studiji Vinarstvo izvodi se u šest semestara i traje tri godine. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer vinarstva odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka vinarstva

 

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA:

Stručnjaci sa završenim stručnim studijem Vinarstvo ili Mediteranska poljoprivreda na Poljoprivrednom odjelu u Poreču Veleučilišta u Rijeci mogu se zapošljavati u:

  • malim mješovitim obiteljskim gospodarstvima
  • specijaliziranim obiteljskim gospodarstvima
  • poljoprivrednim udrugama i zadrugama
  • poljoprivrednoj inspekciji
  • poljoprivrednim savjetodavnim službama
  • raznim laboratorijima
  • pokusnim objektima znanstvenoistraživačkih institucija
  • kao voditelji praktične nastave u srednjim i visokim školama i fakultetima
  • poljoprivrednim apotekama i specijaliziranim trgovinama