You are here

Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu s usmjerenjima:

Sigurnost na radu u industriji ima za cilj osposobljavanje stručnjaka za rad na izvršenju složenih operativnih poslova iz sigurnosti na radu. Pod ovim poslovima podrazumijeva se angažman inženjera sigurnosti na radu u vođenju sigurnosnog sustava već kod projektiranja cjelovitog radnog sustava te složenih operativnih poslova planiranja, pripreme, unapređenja i nadzora tehnološkog procesa po pitanju sigurnosti na radu.

 

Zaštita od požara ima za cilj osposobljavanje stručnjaka zaštite od požara za izvršenje složenih poslova u projektiranju sustava zaštite od požara i protueksplozivne zaštite te složenih operativnih poslova planiranja, pripreme, unapređenja i nadzora sustava sigurnosti od požara i protueksplozivne zaštite.

 

Opća sigurnost ima za cilj osposobljavanje stručnjaka sigurnosti na radu sa značajnim naglaskom na poslove u ugostiteljstvu, prometu, trgovini i zdravstvu, za vršenje složenih operativnih poslova u projektiranju sigurnosti te složenih operativnih poslova planiranja, pripreme, unapređenja i nadzora procesa rada po pitanju sigurnosti na radu.

 

Studij Sigurnost na radu izvodi se u šest semestara i traje tri godine. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 

Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka sigurnosti i zaštite

 

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

  • zapošljavanje u proizvodnim, uslužnim i malim poduzećima na poslovima:
  • planiranja sustava i izvršenja složenih operativnih poslova sigurnosti na radu u industriji, posebice brodogradnji i procesnoj industriji
  • planiranja i izvršenja složenih operativnih poslova sigurnosti na radu u šumarstvu, ugostiteljstvu, prometu, trgovini i zdravstvu
  • planiranja i izvršenja složenih operativnih poslova zaštite od požara i protupožarne zaštite
  • samozapošljavanje