You are here

Nakon završetka trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Cestovni i Željeznički promet ili preddiplomskog sveučilišnog studija iz srodnog područja, moguće je upisati:

Specijalistički diplomski stručni studij Promet

 

Tijekom studija student stječe kompetencije odnosno potrebna znanja o prometu kao multidisciplinarnom području s naglaskom na tehnološke i organizacijske aspekte kao i znanja koja omogućavaju uspješno obavljanje poslova prometnog stručnjaka usmjerenog kreiranju prometnog razvitka, na regionalnoj i nacionalnoj razini, kroz rješavanje operativnih zadataka i upravljanje prometnim aktivnostima.

 

Specijalistički diplomski stručni studij Promet s usmjerenjima Cestovni i Željeznički promet ustrojava se i izvodi kao redoviti i izvanredni studij. Studij traje četiri semestra. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja specijalističkog diplomskog stručnog studija mora ostvariti ukupno 120 ECTS bodova, što čini ukupno sa stručnim studijem 300 bodova (180+120=300).

 

Stručni naziv: stručni specijalist inženjer prometa odnosno stručna specijalistica inženjerka prometa

 

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Usmjerenje Cestovni promet:

 • rukovoditelj u gradskom, međugradskom i međunarodnom prometu,
 • rukovoditelj voznog parka,
 • rukovoditelj i organizator sigurnosti prometa,
 • rukovoditelj kombiniranog prijevoza, multimodalnog prijevoza i špedicije,
 • rukovoditelj unutarnjeg transporta, skladištenja i terminala,
 • rukovoditelj gradskih garaža i parkirališta - prometa u mirovanju,
 • voditelj projekta i dr.

 

Usmjerenje Željeznički promet:

 • centralni otpravnik vlakova,
 • šef vagonskog ureda,
 • pomoćnik šefa kolodvora te šef kolodvora,
 • poslovi eksploatacije u željezničkom prometu,
 • poslovi organizacije multimodalnog transporta,
 • voditelj projekta i dr.