You are here

Financiranje poduzeća

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti odgovarajuće metode i postupke u donošenju poslovnih odluka na temelju analize i vrednovanja financijskih informacija.
  • Analizirati bitne dijelove financijskih izvješća.
  • Primijeniti ocjene boniteta, financijske analize i analize pokazatelja.
  • Interpretirati različite poslovne rizike te njihov utjecaj na poslovne procese.