You are here

Nakon završetka trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo ili preddiplomskog sveučilišnog studija iz srodnog područja, moguće je upisati:

Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo

Tijekom studija, student stječe kompetencije potrebne za upravljanje i vođenje malih i srednjih poduzeća, kao i odjela velikih poduzeća s tendencijom rasta. Osim osnovnih kompetencija student je potaknut na razvijanje sposobnosti pretvaranja ideja u konkretne aktivnosti, kao i prilagođavanje promjenama i novim iskustvima. Student stječe znanja o poduzetništvu kao multidisciplinarnom području s naglaskom na organizacijske i upravljačke aspekte u oblasti financija, poslovne analize i kontrole, računovodstva, marketinga, nabave, prodaje, logistike i drugih.

Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo organiziran je kao redoviti i izvanredni. Studij se izvodi tijekom četiri semes­tra. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja specijalističkog diplomskog stručnog studija mora ostvariti ukupno 120 ECTS bodova, što čini ukupno sa stručnim studijem 300 ECTS bodova (180+120=300).

 

Stručni naziv: stručni specijalist poduzetništva odnosno stručna specijalistica poduzetništva