You are here

Nakon završetka trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Informatika i Telematika ili preddip­lomskog sveučilišnog studija iz srodnog područja, moguće je upisati:

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima

Na usmjerenju Programsko Inženjerstvo u poslovnim sustavima studenti se obrazuju i usavršavaju za obavljanje poslova: 

 • projektiranja, uvođenja i održavanja informatičkih sustava, računalnih sustava, mreža i  baza podataka,
 • razvoja informacijskih sustava,
 • izrade software rješenja za potrebe poslovnih i drugih subjekata.
 • administracije baza podataka,
 • projektiranja i primjene sigurnosti informacijskih sustava.

 

Na usmjerenju Poslovni informacijski sustavi studenti se obrazuju i usavršavaju za obavljanje poslova:

 • vođenja, organiziranja rada i održavanje u poduzećima te u samostalnoj djelatnosti u uvjetima primjene informacijskih tehnologija,
 • projektiranja, uvođenja i održavanja informacijskih sustava, računalnih sustava, mreža i baza podataka,
 • razvoja informacijskih sustava,
 • vođenja službi pomoći korisnicima aplikacija,
 • upravljanja promidžbom poduzeća na Internetu,
 • organizacije i vođenja poslovanja putem elektroničke pošte,
 • organizacije dokumentacije i kadrova u informatičkoj djelatnosti.

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologi­je u poslovnim sustavima izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bo­dova, tako da student do kraja specijalističkog diplomskog stručnog studija mora ostvariti ukupno 120 ECTS bodova, što čini ukupno sa stručnim studijem 300 bodova (180+120=300).

Stručni naziv: stručni specijalist poslovnih informacijskih sus­tava odnosno stručna specijalistica poslovnih informacijskih sustava