You are here

Preddiplomski stručni studij Informatika

Ima za cilj izobrazbu stručnjaka za svladavanje složenih stručnih poslova: projektiranja, programiranja i održavanja informacijskih sustava, računalnih sustava i mreža i baza podataka, razvoja aplikativnog softvera, podrške korisnicima aplikacija, projektiranja i primjene sigurnosti informacijskih sustava, izrade promidžbe na internetu, organizacije po­slovanja, dokumentacije i kadrova u informatičkoj djelatnosti. Stručni studij Informatika izvodi se u šest semestara i traje tri godine. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bo­dova.

Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) informatike odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) informatike

 

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Zapošljavanje u proizvodnim i uslužnim poduzećima, organizaci­jama i institucijama na poslovima:

  • operacionalizacije informatičkih sustava u poduzeću
  • upravljanja poslovnim funkcijama, u malim i srednjim poduzećima, vezanim uz informatičku djelatnost 
  • operativne realizacije komercijalne, financijske i računovodstvene funkcije
  • samozapošljavanje