You are here

Što sve mogu studirati?

Prva razina - preddiplomski stručni studij

180 ECTS bodova

stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke u skladu s posebnim zakonom

Cestovni promet

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58

Željeznički promet

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58

Sigurnost na radu

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58

Poduzetništvo

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58  i Pazin, 154. brigade hrvatske vojske b.b.

Informatika

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58

Mediteranska poljoprivreda

mjesto izvođenja: Poreč, C. Huguesa 6

Vinarstvo

mjesto izvođenja: Poreč, C. Huguesa 6

Održivi agroturizam

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58

Telematika

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58

 

Uvjeti upisa na preddiplomske stručne studije:

  • maturanti četverogodišnjih srednjih škola i kandidati koji su maturirali 2010. godine i kasnije prijavljuju se putem internetske stranice www.postani-student.hr
  • kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine prijavljuju se na Veleučilište u Rijeci u skladu sa odredbama natječaja za upis studenata na prvu godinu izvanrednog studija koji će biti objavljen  na internetskoj stranici www.veleri.hr

 

 

Druga razina - specijalistički diplomski stručni studiji

120 ECTS bodova

stručni naziv: stručni/a specijalist/specijalistica uz naznaku struke u skladu s posebnim zakonom

 

Promet

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58

Poduzetnišvo

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58

Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58

Sigurnost na radu

mjesto izvođenja: Rijeka, Vukovarska 58 

Vinarstvo

mjesto izvođenja: Poreč, C. Huguesa 6

 

Uvjeti upisa na specijalističke studije:

Za upis na specijalistički diplomski stručni studij mogu se prijaviti osobe koje su završile trogodišnji stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ispunile uvjete natječaja za upis studenata u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija, koji objavljuje Veleučilište u Rijeci.