You are here

Poslovni strani jezik III (Engleski)

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti pojmove, ključni vokabular, kolokacije i sintagme poslovnog engleskog jezika na razini primanja i proizvodnje.
  • Rabiti morfosintaktičke strukture na razini primanja i proizvodnje.
  • Samostalno oblikovati i izložiti računalnu prezentaciju.
  • Rabiti najčešće latinske kratice u engleskom jeziku na razini primanja i proizvodnje.