You are here

Poslovni plan i analiza

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi temeljne značajke, ulogu i faze u procesu planiranja te povezanost planiranja, kontrole i analize.
  • Utvrditi temeljna obilježja i razlike pojedinih vrsta planova.
  • Primijeniti metodologiju izrade poslovnog plana.
  • Utvrditi ulogu i obilježja financijskih izvještaja i temeljnih postupaka i metoda njihove analize u cilju ocjene financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poslovnog subjekta.
  • Analizirati strukturu financijskih izvještaja te promjene pozicija u financijskim izvještajima.