You are here

Marketing

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Odrediti svrhu i smisao marketinga te njegovu ulogu kroz nove marketing odnose.
  • Identificirati važnost i utjecaj elemenata marketing okruženja na poslovanje poduzeća.
  • Opisati proces istraživanja tržišta te analizirati ponašanje potrošača na određenom primjeru.
  • Analizom karakteristika i potreba potrošača odrediti adekvatnu skupinu potrošača za otvaranje nove tržišne niše.
  • Kombinacijom elemenata marketing miksa utvrditi i objasniti utjecaj na zadovoljstvo/nezadovoljstvo potrošača.
  • Kreirati  marketing plan koristeći interne i eksterne prednosti konkretnog poduzeća u svrhu razvoja proizvoda/tržišta.