You are here

Kontakt

Ured za međunarodnu suradnju

Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, Hrvatska

tel: +385 51 321 309
tel: +385 51 323 170

mob: +385 91 332 1349

E-mail: mobility@veleri.hr mjakopic@veleri.hr

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

dr. sc. Eda Ribarić Čučković, v. pred.
Prodekanica za međunarodnu suradnju

tel.: +385 51 323 170; e-mail: eribaric@veleri.hr

 

ERASMUS konzultacije: utorak 15.00-15.45

tel.: +385 51 353 722

mob: +385 91 332 20 21

 

Marijana Jakopič Ganić, dipl. oec.

Erasmus koordinatorica

tel.: +385 51 321 309; e-mail: mjakopic@veleri.hr

mob: +385 91 332 1349

 

dr. sc. Anita Stilin, v. pred. – zamjenica Erasmus koordinatorice

Poslovni odjel

tel.: +385 51 353 705; e-mail: anita.stilin@veleri.hr

 

dr. sc. Marina Rončević, prof. v. š.

Prometni odjel

tel.: +385 51 353 746; e-mail: mroncevic@veleri.hr

 

Erika Gržin, v. pred.

Odjel sigurnosti na radu

tel.: +385 51 353 726; e-mail: egrzin@veleri.hr

 

dr. sc. Ivana Dminić Rojnić, v. pred.

Poljoprivredni odjel

tel.: +385 52 451 965; e-mail: ivana.dminic@veleri.hr

 

dr. sc. Andrea Andrijašević, pred.

Stručni studij Telematika

tel.: +385 51 353 755; e-mail: andrea.andrijasevic@veleri.hr

 

Mladen Marinac, mag. educ. philol. ang. et hist., pred.

Stručni studij Održivi agroturizam

tel.: +385 51 353 746; e-mail: mladen.marinac@veleri.hr

 

Evelin Pilar, predstavnica Studentskog zbora

e-mail: studentski-zbor@veleri.hr