You are here

Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razumjeti principe potpune kvalitete općenito u poslovanju.
  • Objasniti značenje sastavnica kvalitete telematičkog sustava.
  • Predložiti i diskutirati norme kvalitete relevantne za pojedini dio telematičkog sustava.
  • Primijeniti metode i alate za upravljanje kvalitetom.
  • Kreirati model procjene rizika nekog telematičkog sustava.