You are here

Novosti

Posjeta djelatnica Ureda za međunarodnu suradnju Polytechnic Institute of Bragança, Portugal – 29. 11. 2021.
Obilježavanje Erasmus dana na Veleučilištu u Rijeci
Rezultati Erasmus+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora za mobilnost u svrhu studijskog boravka (KA131-2021) - Hodak
Rezultati Erasmus+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora za mobilnost u svrhu studijskog boravka (KA103-2020) - Pilar, Širola
Rezultati ERASMUS+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja / podučavanja (projekt: 2020-1-HR01-KA103-077412 – produljenje); Marinac
Rezultati ERASMUS+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja / podučavanja (projekt: 2019-1-HR01-KA103-060303 – produljenje); Šuman, Debeljak, Zambelli
Rezultati ERASMUS+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja / podučavanja (projekt: 2019-1-HR01-KA103-060303 – produljenje); Vukelić, Debeljak
Otvoreni (online) dan na Sveučilištu u Torinu - 11. 11. 2021.
Rezultati Erasmus+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse (KA103-2020) - Vido
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE (projekt: 2019-1-HR01-KA103-060303-preostala sredstva)
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu STUDIJSKOG BORAVKA – programska zemlja BiH (projekt: 2019-1-HR01-KA107-060313-produljenje)
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu STUDIJSKOG BORAVKA (projekt 2020-1-HR01-KA103-077412) – ljetni semestar 2021./2022. ak. god.
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu STUDIJSKOG BORAVKA - ljetni semestar 2021./2022. ak.god. (projekt 2021-1-HR01-KA131-HED-000008352)
Otvorene prijave za nastavničke i studentske mobilnosti u sklopu Ceepus mreže
Poziv na Info-dan za studente o programima mobilnosti - 15. 10. 2021. - Erasmus Days 2021
Održan ''Welcome day'' za dolazne Erasmus+ studente
Rezultati Erasmus+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse (KA103-2020) - Ereiz
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja (projekt 2020-1-HR01-KA103-077412-produljenje)
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja (projekt 2019-1-HR01-KA103-060303 - produljenje)
Online konferencija o mogućnostima E+ app - 21. 9. 2021.

Pages